Verschillende disciplines

Vrijrijden
Dit noemt men ook wel kür-rijden.
Hierbij rolschaats je op muziek waarbij sprongen, pirouetten en passen één geheel vormen. Dit doet men individueel.
Als de basis om te rolschaatsen gelegd is, mag je een kür aanleren.
Per 1 januari 2014 is de bond overgegaan op een nieuw systeem, de bondstesten zijn komen te vervallen en ook de namen van de categorieën zijn aangepast. De voorwaarden waar een rijdster aan moet voldoen om in een bepaalde categorie uit te komen is vastgelegd in een schema. De leeftijd van de rijdster bepaald mede in welke klasse men ingedeeld wordt.

Figuren
Bij het figuurrijden wordt gebruik gemaakt van de cirkels die op de vloer staan. De doorsnede van de cirkels zijn 4, 5 en 6 meter. De figuren worden voorwaarts of achterwaarts, binnenwaarts of buitenwaarts gereden op één been. De verplichte elementen (achtvorm, slangenboog, paragraaf en lussen) worden in cirkelvorm precies op de lijnen van de cirkel gereden en vraagt veel concentratievermogen van de rijd(st)er.

Showrijden 
Showrijden is het solo, duo, kwartet of in een groep rolschaatsen op muziek waarbij kleding, passen, liften, sprongen één geheel vormen met die muziek.  Hier is originaliteit en artisticiteit een noodzaak.
Ook onze voorjaarsshow en eindejaarsshows vallen in deze categorie.
Zeker de moeite waard om eens te komen kijken.

Roldansen
Deze discipline kent 2 categorieën, t.w.: het paardansen en het solodansen (ook wel roldansen genoemd). Het “dansen” is een discipline die nauw aansluit bij het paarrijden. Het grote verschil tussen beide disciplines is dat bij dansen geen sprongen en liften boven het hoofd zijn toegelaten. Belangrijk bij het dansen zijn de verschillende passen die met een uiterste precisie moeten uitgevoerd worden. Dit vraagt een goede schaatsvaardigheid.

Bij onze vereniging worden de disciplines Showrijden, Vrijrijden, Figuren en soms roldansen gereden.
In Nederland zijn er 11 rolschaatsverenigingen verdeeld over het hele land. De NRBB organiseert wedstrijden. Deze staan op de kunstrijkalender. Alle regels zijn opgenomen in het KRR (KunstRijReglement)

Belangrijke opmerking:
Om in aanmerking te komen voor selectie voor de Nationale selectie en/of uitzendingen (interland, Europacup, EK en WK) moet men voldoen aan de leeftijdeisen zonder het verlengde jaar. (Internationale regels)

Paarrijden
Paarrijden is het samen rolschaatsen op muziek waarbij het paar eenheid uitstraalt. Het rolschaatsen bestaat dan uit het gelijktijdig uitvoeren van sprongen, pirouettes, passen en paarrijelementen.

Formatierijden
Het formatierijden is het in een groep uitvoeren van passen in patronen op muziek.

Men maakt gebruik van verschillende armgrepen. Formatierijden doe je in een groep. Bij het formatierijden is het doen van sprongen of liften verboden. Tijdens het nummer wordt er in de muziek van ritme gewisseld. Het is duidelijk dat ook hier het artistieke deel belangrijk is. Het uitvoeren van passen en patronen op de muziek moet weer als eenheid gebeuren.

Om aan wedstrijden deel te nemen moet men dus lid zijn van de NRBB.
Men krijgt dan een Kunstrijpaspoort.
Hierin worden de belangrijke wedstrijden bijgehouden.

Ook verzorgt de NRBB selectie-trainingen en uitzendingen naar het buitenland.
Ze organiseren ook trainers en jurycursussen.


Onze recreantengroep is voor nu opgedeeld in de andere disciplines.
Het aantal deelneemsters is momenteel aan de lage kant.