Geschiedenis van RC-Alico

Geschiedenis
Geschiedenis RC-Alico

De Schijndelse Heemkundekring wil in samenwerking met de Schijndelse sportverenigingen, de historische ontwikkelingen van de sport clubs digitaal vastleggen.
RC-Alico beschikt natuurlijk al over een archief, maar vaak is het zo, dat deze informatie op diverse plaatsen is opgeslagen en lang niet altijd volledig is.
Hierdoor bestaat de kans dat historisch materiaal verloren gaat.
Met het verstrijken der jaren verdwijnen ook de waardevolle persoonlijke herinneringen.
De Heemkundekring wil deze data nu centraal voor het nageslacht vastleggen, waarbij de gegevens vanzelfsprekend ook ter beschikking blijven van de sportverenigingen.
Deze gegevens willen we dan ook in beknopte vorm op onze website gaan plaatsen.
Daarom heeft RC-Alico een nieuwe werkgroep in het leven geroepen.
Deze gaan in de geschiedenis van onze rolschaats vereniging graven.
Deze werkgroep staat onder leiding van Wim van der Aa, Wim zal samen met oud leden, trainsters en oud bestuurs leden gaan graven in de geschiedenis van RC-Alico.
Het kan dus zijn dat Wim of een van zijn assistenten, mensen gaat benaderen voor informatie m.b.t. de geschiedenis van RC-Alico.
Mocht je toevallig nu al interessante gegevens hebben, en dan kan je denken aan oud rolschaats kampioenen, oud bestuursleden, foto’s van de allereerste rolschaatsbaan achter het oud postkantoor etc etc kortom alles m.b.t. het verleden van RC-Alico dan kan je dit mailen naar: geschiedenis@rc-alico.nl

Logo HS